Resolució: Relació provisional d’aspirants admesos per a la cobertura d’una plaça de peó cementeri