Resolució: Relació llista definitiva d’aspirants admesos per a la cobertura d’una plaça de Peó Cementeri