Resultats del procés de selecció per a la cobertura d’una plaça de Peó Cementeri pel sistema d’oposició (Posició laboral interí)