Informació per al contribuent durant la vigencia de l’estat d’alarma

Fraccionaments de pagament

1️⃣ La fracció corresponent al mes d’abril i que s’anava a carregar el pròxim dia 1 d’abril, no s’enviarà al banc.

2️⃣ Conseqüentment amb l’anterior, tots els fraccionaments s’ampliaran en una fracció més. Per exemple, si un fraccionament tenia l’última fracció per a l’1 de setembre, el fraccionament finalitzarà l’1 d’octubre.

Període de pagament en voluntària

1️⃣ Els rebuts domiciliats es carregaran en el compte l’últim dia del període (1 de juliol).

2️⃣ Quan els rebuts corresponents a aquesta voluntària es van enviar al carrer, l’estat d’alarma no havia estat declarat 👉🏻 és important informar els contribuents que, si desitgen pagar més enllà de maig, han de sol·licitar el nou document de pagament o se’ls cobrarà el recàrrec.