Massalavés rep 1.117€ de la Diputació per a fer tasques de desratització i desinfecció

La Diputació de València ha concedit a Massalavés una subvenció que ascendeix a 1.117,61 € destinada a la campanya anual de desratització, desinsectació i desinfecció en edificis públics i clavegueram. Amb aquesta acció, la localitat té l’objectiu de complir amb les directrius que marca Salut Pública de garantir un adequat manteniment de les instal·lacions locals i de millorar les condicions sanitàries de la població. Els tractaments corresponents a la campanya subvencionada es realitzaran per una empresa autoritzada per al control de plagues.