Ajudes per a la rehabilitació energètica en edificis existents

L’objectiu d’és donar un impuls a la sostenibilitat de l’edificació existent per mitjà d’actuacions que van des de canvis en l’envolvent tèrmica, a la substitució d’instal·lacions de generació tèrmica amb combustibles d’origen fòssil per generació tèrmica basada en fonts renovables com la biomassa, la geotèrmia, la solar tèrmica, la bomba de calor, o la generació elèctrica renovable per a l’autoconsum i la incorporació de tecnologies de regulació i control, així com la millora en l’eficiència energètica en la il·luminació.

Tota la informació per a formalitzar la presentació de sol·licituds: https://www.ivace.es/index.php/es/ayudas/energia/ayudas-ahorro-y-eficiencia-energetica-y-energias-renovables-2020/54509-ayudas-rehabilitacion-energetica-en-edificios-existentes