Programa Avalem Joves Plus (EMPUJU) – Massalavés

PROGRAMA EMPUJU

EXPEDIENT: EMPUJU/2020/289/46

 DESCRIPCIÓ

Programa de foment d’ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil.

Subvenció segons resolució del 09/08/2019: 19.195,05 Euros

Nombre de contractes: 1

Duració del contracte: Des del 30 de desembre de 2020 al 29 de desembre de 2021.

Tipus de contracte: Contracte per obra o servici

Ocupacions i tasques a realitzar:

Administratiu: 1

  • Tasques d’atenció al públic, informació i tramitació d’expedients..
  • Mecanografiat de documents.
  • Incorporació de documents als expedients de la unitat administrativa així com el seu arxiu i registre.
  • Utilització de terminals d’ordinador per a tractament de textos i altres programes.
  • En general realització d’activitats administratives elementals d’acord amb instruccions rebudes o normes existents.

Ajuda cofinançada pel Fons Social Europeu.