Massalavés crea la targeta d’identificació per a permetre als titulars dels guals aparcar en les seues places

Els conductors de Massalavés que compten amb un gual permanent en els seus domicilis ja podran identificar els seus vehicles a l’hora d’estacionar en la seua plaça, sense ser sancionats. La targeta haurà de demanar-se a l’Ajuntament i, posteriorment, haurà de mostrar-se en la part davantera del vehicle estacionat davant del gual corresponent. L’aparcament en el gual mai haurà d’impedir l’entrada i eixida de vehicles d’altres titulars del local, ni l’aparcament podrà suposar una infracció de les normes regulars de circulació.

Els turismes no podran envair en cap cas:

  • Els guals industrials i/o comercials.
  • Els guals col·lectius de comunitat de propietaris.
  • Els guals que marquen l’accés a carrers per als vianants.
  • Els guals de motocicletes i ciclomotors i cadires de rodes.
  • Les autoritzacions de pas en la vorera sense reserva d’espai.