Massalavés comença a donar a conéixer part dels seus fons documentals en el OPAC de SAVEX

L’Ajuntament de Massalavés, a través de l’Arxiu Municipal, comença a posar en coneixement de la ciutadania part dels fons documentals a través del Catàleg d’Accés Públic en línia (OPAC) del Servei Valencià d’Arxius en Xarxa (SAVEX), plataforma proporcionada per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. De moment es poden trobar 38 registres, en concret de les actes municipals. Es continuarà treballant per a la contínua difusió dels fons documentals: digitalitzant i incorporant nova documentació gradualment.