Massalavés inicia l’elaboració del Pla de Mobilitat (PMUS) per a avançar cap a un municipi més segur i sostenible

L’Ajuntament de Massalavés, ha rebut una subvenció de la Diputació de Valencia i ha encarregat a l’empresa Kanals Box, S.L. l’elaboració d’un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible – PMUS, que contempla una primera fase, on s’analitza la situació actual en referència al trànsit als carrers del nucli urbà, del polígon, així com a les vies d’accés al municipi, els diferents tipus de desplaçaments que es fan en la nostra població, la utilització de vehicles de motor, ecològics, bicicletes, patins i desplaçaments a peu.

Posteriorment s’estudien les diferents solucions a aplicar, per això, la col·laboració dels veïns i les veïnes es fa imprescindible, perquè exposeu els problemes que detecteu, és a dir, quins problemes teniu en el vostre dia a dia, en els desplaçaments al treball, per a anar a comprar, per a arribar al col·legi, senyals de trànsit, direccions dels carrers, així com qualsevol idea o proposta que millore la qualitat de vida de la ciutadania i visitants de Massalavés i que faça del nostre poble un lloc millor per a viure.

Estem preparant una enquesta perquè tots i totes puguen participar, però abans volem que és doneu les vostres idees i propostes, per tal de poder incloure-les i valorar-les entre tota la ciutadania de Massalavés.

Podeu enviar les vostres aportacions a e-mail: massalaves@pmus.net

També disposeu d’un número de WhatsApp i Telegram 722 89 75 29 per fer les vostres aportacions.

La informació la gestionarà l’empresa que realitza l’estudi i es tractarà de manera confidencial.

En compliment del que s’estableix en la LOPD 15/1999 i en el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) d’aplicació obligatòria a partir del 25 de maig de 2018, li comuniquem que les dades personals continguts en la comunicació, seran tractats de manera confidencial, pel personal de l’empresa encarregada de fer el PMUS.