Massalavés redacta el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

L’Ajuntament de Massalavés està redactant el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible gràcies a la subvenció de 2.500 euros rebuda per part de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València.

Què són els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible?

Un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible té com a objectiu central millorar l’accessibilitat de les àrees urbanes i proveir de transport i mobilitat sostenible i d’alta qualitat feia, a través i dins d’una àrea urbana. Es refereix a les necessitats de la “ciutat funcional” i la seua àrea d’influència en lloc d’una regió administrativa municipal.