Massalavés redacta el Pla Local de Gestió de Residus gràcies a la subvenció del Pla Reacciona

L’Ajuntament de Massalavés ha dissenyat el nou Pla Local de Gestió de Residus gràcies a una subvenció de 5.000 euros rebuda de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València i corresponent al Pla Reacciona 2021.

Què és un Pla Local de Gestió de Residus?

És l’instrument municipal que contempla, després d’una anàlisi de la quantitat i naturalesa dels residus produïts, diversos aspectes encaminats a la prevenció, com els circuits de recollida, la ubicació dels contenidors, els equips i la resta d’elements relatius a l’adequació del servei, així com la implantació de la recollida selectiva com a fase imprescindible per a la valorització dels residus.