Programa de foment d’ocupació EMDONA 2022

EMDONA 2022 Programa de subvencions d’Iniciativa Social destinat a la contractació de dones desocupades, en col·laboració amb les corporacions locals de la Comunitat Valenciana.

Duració: 9 mesos.
Data d’inici: 01/09/2022.
Data final: 31/05/2023.
Subvenció concedida per LABORA: 74.405 €.
Nombre de treballadores contractades: 5.
Objectiu: Neteja i desinfecció d’espais públics.