Programa Avalem Joves Plus (EMPUJU 2022) – Massalavés

PROGRAMA EMPUJU

DESCRIPCIÓ

Programa de foment d’ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil.

Subvenció segons resolució del 23/06/2022: 34.271,71 euros.

Nombre de contractes: 1.

Duració del contracte: 12 mesos (06/09/2022 a 05/09/2023).

Tipus de contracte: eventual.

Ocupació i treballs a realitzar: Arxiver/a. Done suport a l’arxiu municipal.

Ajuda cofinançada pel Fons Social Europeu.

Direcció General d’Ocupació, Treballs Socials i Igualtat d’Oportunitats de la Comissió Europea.
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langld=es
UAFSE, Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social
http://www.empleo.gob.es/uafse