Massalavés rep 36.811 € del programa ‘Avalem Joves 2023’ per a la contractació d’un arxiver

La subvenció té com a objectiu principal la contractació d’un arxiver/a que exercirà les seues funcions en l’arxiu municipal de Massalavés. El contracte tindrà una duració de 12 mesos, abastant el període des del 27 de setembre de 2023 fins al 26 de setembre de 2024. Es tracta d’un contracte de tipus eventual dissenyat per a enfortir la gestió d’arxius en el municipi i brindar suport en esta àrea.

Subvenció segons resolució del 8/08/2023 de 36.811,17€
Nombre de contractes: 1
Duració del contracte: 12 mesos (27/09/2023 a 26/09/2024)
Tipus de contracte: eventual
Ocupació i treballs a realitzar: Arxiver/a. Donar suport a l’arxiu municipal

Ajuda cofinançada pel Fons Social Europeu.