Massalavés rep una subvenció de 77.722,17 euros de la Diputació de València per a la renovació de la xarxa d’aigua potable

L’Ajuntament de Massalavés ha rebut una subvenció atorgada per la Diputació de València, destinada a la millora del cicle integral de l’aigua del municipi. Aquesta ajuda, que ascendeix a un total de 77.722,17 euros, s’ha assignat específicament per a la renovació de la xarxa d’aigua potable del carrer Hermanos Chovares.

La iniciativa, emmarcada dins del programa “Reacciona”, permetrà dur a terme una sèrie d’actuacions que contribuiran a elevar tant el rendiment com la qualitat del servei de subministrament d’aigua en el municipi.

Entre les millores contemplades es troba la retirada de 300 metres de conduccions de fibrociment de la xarxa, una mesura fonamental per a garantir la seguretat i eficiència del sistema. A més, es durà a terme la preparació de la infraestructura per a la implementació de la *telelectura, un avanç tecnològic que facilitarà la gestió i monitoratge del subministrament d’aigua.

Com a part d’aquesta iniciativa, s’instal·larà una font dempeus en la part final del carrer, proporcionant un accés fàcil i accessible a aigua potable per als residents i transeünts. A més, es durà a terme l’ampliació de les voreres, millorant significativament, l’accessibilitat en la zona i promovent un entorn urbà més inclusiu.

Aquestes intervencions no sols busquen millorar la infraestructura hidràulica de Massalavés, sinó que també contribueixen al benestar i comoditat dels habitants, promovent una gestió sostenible i eficient dels recursos hídrics.