La Diputació de València finança la quota que abona Massalavés al Consorci Provincial de Bombers pels seus servicis en l’exercici 2023

L’àrea de Medi Ambient i Desenvolupament Rural de la Diputació de València ha concedit una subvenció de 9.593,74 € € a l’Ajuntament de Massalavés per a finançar la quota que li correspon pel servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament del Consorci de Bombers de l’any 2023.

La importància d’este finançament no sols radica en el suport econòmic directe, sinó també en l’impacte positiu que genera en la capacitat del municipi per a garantir la seguretat i la protecció dels seus habitants.

La labor conjunta entre l’administració local i provincial demostra un compromís continu en el benestar de la ciutadania, especialment pel que fa a la gestió de situacions d’emergència.

Resolució de la concessió de la subvenció per a finançar la quota del Consorci de Bombers 2023