ADL

SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL

L’horari d’atenció és els dijous, amb cita prèvia (09:00 hores, 10:00 hores y 12:00 hores) on s’ofereix un servei personalitzat d’orientació laboral. És un servei integral que pretén ajudar a millorar la teua ocupabilitat, promoure la teua carrera professional i facilitar-te la incorporació al mercat laboral, mitjançant la participació en diferents accions. El servei d’orientació et proporciona informació, laboral i formativa,  assessorament i acompanyament en la cerca d’ocupació, o assessorament tècnic per a iniciar un projecte empresarial.

Per a sol·licitar cita, cridar a l’Ajuntament al 96 244 09 82 o enviar un email a adl@massalaves.es

EMPLEABILITAT

La promoció d’ocupació i la formació ocupacional aplicant polítiques actives d’ocupació que faciliten la inserció laboral de les persones demandants d’ocupació, proposant accions de millora de l’ocupabilitat de la població desocupada del municipi.

–       Orientació laboral: servici on s’ajuda a les persones aturades a millorar las seues possibilitats de inserció laboral, oferint-los informació laboral i formativa personalitzada: Com fer un CV, on trobar ofertes de treball, com fer una entrevista de treball.

–       Formació: informació dels tipus de formació que estan al nostre abast como la formació reglada, la Formació professional per a l’ocupació, certificats de professionalitat, carnets professionals.

–       Intermediació laboral: captació i gestió d’ofertes de treball, facilitant a les empreses candidats que s’ajunten a les característiques de l’oferta i ajudant a les persones aturades a la seua inserció laboral.   

–       Emprendedurisme: El foment de la cultura emprenedora, apostant per la creació de noves empreses i impulsant el creixement de les que ja existeixen.

OCUPACIÓ PUBLICA

Implantació i gestió de l’ocupació publica, de caràcter temporal ja siga mitjançant  recursos propis de l’Ajuntament (Borsa de treball municipals) o mitjançant subvencions sol·licitades a altres administracions (EMCORP, EMCUJU, EMPUJU, EMCORA, PLA CONJUNT, SEPE AGRÍCOLA)

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Impulsar el desenvolupament socioeconòmic del territori, mitjançant mesures de promoció econòmica que afavorisquen el creixement dels sectors productius locals. 

SUBVENCIONS

Captació de recursos aliens destinats a finançar les accions d’interès municipal, competència de l’administració local.

NOTICIES