Avalem Joves Plus: Emcuju – Empuju

PROGRAMA EMCUJU 

EXPEDIENT: EMCUJU/2019/103/46.

 

DESCRIPCIÓ:

Programa de Foment d’Ocupació per a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil.

 
Subvenció segons resolució del 06/08/2019: 17.857,20 Euros.

 

Nombre de contractes: 1

Duració del contracte: Des del 28 d’ocutbre de 2019 al 27 d’octubre de 2020.

Tipus de contracte: Contracte en pràctiques.

 
Ocupació: GRAU UNIVERSARI EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ EMPRESES.

 

PROGRAMA EMPUJU

EXPEDIENT: EMPUJU/2019/201/46

 

DESCRIPCIÓ:

Programa de foment d’ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil.

 

Subvenció segons resolució del 09/08/2019: 16.366,08 Euros.

 

Nombre de contractes: 1

Duració del contracte: Des del 30 d’octubre de 2019 al 29 d’octubre de 2020.

Tipus de contracte: Contracte per obra o servici.

 
Ocupacions i tasques a realitzar:

 

Administratiu: 1

·       Tasques d’atenció al públic, informació i tramitació d’expedients.

·       Mecanografiat de documents.

·       Incorporació de documents als expedients de la unitat administrativa així com el seu arxiu i registre.

·       Utilització de terminals d’ordinador per a tractament de textos i altres programes.

·       En general realització d’activitats administratives elementals d’acord amb instruccions rebudes o normes existents. 

 

Ajuda cofinançada pel Fons Social Europeu.

·       Direcció General d’Ocupació, Afers Socials i Igualtat d’Oportunitats de la Comissió Europea.

·       http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langld=es

·       UAFSE, Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social

·       http://www.empleo.gob.es/uafse