Convocatòria d’una plaça de peó de cementeri

Mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 357 de data 02 d’octubre de 2019 de l’Ajuntament de Massalavés, es convoquen les proves selectives per la selecció d’una plaça de peó de cementeri per sistema d’oposició.