Massalavés rep una subvenció de la Conselleria de Cultura per a la digitalització i restauració de l’arxiu municipal

L’Arxiu Municipal de Massalavés rep una subvenció de 1.918,91€ de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, destinada a la digitalització i la restauració dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana. D’aquesta manera, s’ha tornat el 100% de la despesa realitzada.

Aquestes actuacions valoren el patrimoni documental de Massalavés. S’ha fet sobre 11 documents. S’ha restaurat el Llibre Padró de Riquesa de la Vila de Masalavés de l’any 1877, que es digitalitzarà properament, i s’han digitalitzat 8 llibres d’Actes del Ple de 1865 a 1907 i dos documents relacionats amb la Torre Campanar de 1931, obtenint-ne més de 2.100 imatges.

Aquests ajuts econòmics són molt importants per a l’Arxiu Municipal de Massalavés, ja que permeten realitzar unes actuacions imprescindibles per garantir-ne la conservació, possibilitant la difusió a través del Catàleg d’Accés Públic en Línia (OPAC) del Sistema Arxivístic Valencià en Xarxa (SAVEX), on ja es poden consultar aquests documents.

El personal de l’Arxiu Municipal, Beatriz Mora Moya, tècnica del Servei d’Arxius de la Mancomunitat de la Ribera Alta, continuarà treballant, entre altres tasques, en la preparació de la documentació històrica per a la seva digitalització posterior, així com la realització del laboriós treball posterior , consistent a pujar les imatges a SAVEX per posar-les a disposició de tota la ciutadania.

https://savex.gva.es/flora/jsp/system/win_main.jsp?welcomePage=jsp/everdoc/archivo/udocs/udocs_consulta_simple_opac.jsp&success=/jsp/system/win_main.jsp&profile=anonimo_opac