Massalavés restaura el Padró de Riquesa de 1877

L’Ajuntament de Massalavés, a través del Servei d’Arxius de la Mancomunitat de la Ribera Alta, ha aconseguit recuperar el Padró de Riquesa de 1877. Es tracta d’un document històric que recull una relació alfabètica de contribuents de l’època, segons els apartats de riquesa urbana, rústica i pecuària.

L’exemplar es trobava en mal estat degut les seues dimensions i difícil manipulació, així com un atac de microorganismes generalitzat que dificultava la seua consulta. Presentava plecs, trencaments i que manca de suport cel·lulòsic. També s’observaven taques generades per la metabolització dels microorganismes que afectaven majorment les vores de les fulles, a més, la humitat havia generat deterioracions en els talls del llibre, l’enquadernació i les primeres i últimes pàgines. La pell comptava amb diversos esquinçaments i la costura del cos es trobava en molt mal estat.

El procés, coordinat per Iván Soler i Gema María Candel, de l’empresa València Restaura, ha consistit a eliminar les espores de microorganismes. Per a això, s’ha realitzat una micro aspiració amb filtres de pèl natural i filtres HEPA, insistint mecànicament en les zones més afectades. Les fulles s’han desinfectat mitjançant polvoritzacions i banys hidroalcohòlics i després del seu assecat i allisat, s’han reparat els esquinçats i que manca al llarg del volum. Així mateix, en aquelles fulles que a causa de la seua fragilitat ho requerien, se’ls ha afegit un reforç addicional de paper mitjançant una laminació manual. Aquest s’ha realitzat amb paper japonés Nao RK-00 de 3,5 grams.

Una vegada restaurades les pàgines, s’han cosit imitant la costura original i se li ha retornat al llom la mitja canya perduda. Igualment, s’han afegit uns nous nervis de cànem adjacents als originals per a unir el cos del llibre a l’enquadernació. S’han substituït els cartons de les tapes per uns nous, s’han realitzat empelts de pell en les zones que presentaven pèrdues i s’han col·locat cintes de tancament en haver perdut les originals.

Aquesta actuació és el punt de partida a l’inici d’un projecte l’objectiu del qual és la conservació i manteniment del patrimoni històric de l’arxiu de Massalavés. “Estem compromesos amb la nostra història. A través de la regidoria de Cultura, Educació i Serveis Socials, en col·laboració amb el personal de l’Arxiu Municipal, es treballarà per la recuperació del nostre patrimoni. Aquests documents defineixen la nostra identitat i ens ajuden a entendre com s’organitzaven les generacions d’anteriors segles. És important progressar com a poble sabent d’on venim”, explica l’alcaldessa Puri Noguera.