Medi Ambient

Massalavés rep una subvenció de 10.000€ per a participar en un projecte europeu

Massalavés participarà el pròxim 15 de febrer de 2022 en la convocatòria europea Climate sensitive water allocation systems and economic instruments. TOPIC ID: HORIZON-CL6-2022-CLIMATE-01-01, amb l’objectiu de cooperar en el desenvolupament d’un nou sistema de subministrament d’aigua, provinent d’un recurs hídric compartit a partir de tecnologia Blockchain i Intel·ligència Artificial. Això

Llegir Més

Pla Urbà d’Actuació Municipal – Massalavés

A l’Ajuntament de Massalavés estem compromesos amb el futur, per això s’està elaborant el Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM). Per a que siga una realitat, hem volgut amb la participació ciutadana. Volem conéixer les vostres opinions per a poder prioritzar les futures actuacions i inversions. Vos deixem ací l’enllaç de

Llegir Més

El cinqué contenidor arriba a Massalavés

En els pròxims dies s’implantarà en el municipi el cinqué contenidor, on només es podrà abocar matèria orgànica. L’obligatorietat d’aquesta nova implantació emana de les normes europees sobre tractament de residus, imprescindible per a aconseguir en el futur el desenvolupament de l’economia circular real. Què és el cinqué contenidor? El

Llegir Més

Ajudes per a la rehabilitació energètica en edificis existents

L’objectiu d’és donar un impuls a la sostenibilitat de l’edificació existent per mitjà d’actuacions que van des de canvis en l’envolvent tèrmica, a la substitució d’instal·lacions de generació tèrmica amb combustibles d’origen fòssil per generació tèrmica basada en fonts renovables com la biomassa, la geotèrmia, la solar tèrmica, la bomba

Llegir Més